Onderhoud aan uw rieten dak

Onderhoud aan uw rieten dak

Om een huis in optimale staat te houden is onderhoud noodzakelijk, zo ook onderhoud aan uw rieten dak. Van het vroege voorjaar tot de late herfst is de beste tijd om onderhoud uit te laten voeren aan uw rieten dak.

Jaarlijks onderhoud aan uw rieten dak (onderhoudscontract)

Voor jaarlijks onderhoud aan het rieten dak heeft Pape Rietdekkers een passend onderhoudscontract voor u:

  • Ieder jaar nemen wij contact met u op en maken wij in overleg met u een afspraak om uw rieten dak te inspecteren en de benodigde kleine onderhoudswerkzaamheden uit te voeren (zoals het herstellen van storm- of vogelschade, kleine oneffenheden in het dakvlak herstellen, afvoergoten en dakvensters schoonmaken, voorkomen van lekkages bij dakdoorbrekingen, controle op voegwerk rietvorsten e.d.);
  • Applicatie van een roofcleaner tegen algen en mossen eens per jaar is in het onderhoudscontract op te nemen.
  • Regie: u betaalt de benodigde uren en het verbruikte materiaal, u betaalt dus altijd exact wat er is gedaan en dit zal per jaar verschillen;

Enkele onderhoudsadviezen voor uw rieten dak zijn:

  • Laat bij uw rieten dak onderhoud regelmatig inspecteren op schade of gebreken bij dakdoorvoeren, schoorstenen, dakramen, dakkapellen, bijvoorbeeld ieder jaar of na iedere storm. Dit voorkomt schade als gevolg van ontstane gebreken.
  • Zorg ervoor dat het dakoppervlak van uw rieten dak niet verontreinigt raakt door dennennaalden, alg- of mosaangroei en laat het eventueel reinigen met een Roofcleaner. Dit voorkomt dat er zachtrot schimmels optreden waardoor het riet verrot.
  • Laat de vochtigheid in de rietbedekking controleren. Hier kan vocht optreden als gevolg van constructieve onvolkomenheden, bijvoorbeeld door het ontbreken van een gedegen dampremmende laag.
  • Laat na verloop van tijd slijtageplekken van uw rieten dak bijwerken, opvullen en de nokvorsten nalopen, dit verlengt de levensduur.
  • Zorg ervoor dat naast het pand staande bomen niet over het rieten dak hangen en houdt coniferen lager dan de dakvoet. Zorg ervoor dat het riet maximaal kan drogen.
  • Rieten daken met een kleinere dakhelling dan 45 graden en daken in een bosrijke omgeving hebben meer onderhoud nodig dan daken met een steilere dakhelling. Oplettendheid voor onderhoud is geboden.